ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE

AUTOMATYKA I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM I DROGOWYM

W tej branży nasza działalność obejmuje projektowanie i wykonawstwo:

 • kolejowych systemów stacyjnych i liniowych,
 • kolejowych systemów sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniach,
 • systemów sterowania ruchem ulicznym,
 • systemów telewizji przemysłowej dla potrzeb przejazdów i szlaków kolejowych,
  budynków kolejowych.

TELEKOMUNIKACJA

W tej branży oferujemy projektowanie i budowę:

 • światłowodowych linii kablowych,
 • linii kablowych dalekosiężnych (TKD) i miejscowych (TKM),
 • wewnętrznych instalacji teletechnicznych i komputerowych,
 • systemów CCTV.

ENERGETYKA

W tej dziedzinie realizujemy budowy i modernizacje:

 • kablowych linii energetycznych nn i SN,
 • stacji transformatorowych, rozdzielni, złącz kablowych,
 • systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR),
 • systemów oświetlenia peronów, przejazdów, ulic,
 • wewnętrznych instalacji energetycznych.